I am very confused! (Kafam Çok Karıştı!)

Question:

Selamun aleykum,

Yeni rastladım araştırırken. Adnan Efendi var… Hişam Efendi ile kardeş galiba. O, Mehmet Efendi’ye biat ediyorum dedi. Birde Hişam Efendinin mümkünse bahsetmiş olduğunuz o sohbetin (tarikat Şah-i Merdan Hz. Ali’nin elinde) videosu var mı? Kafam çok karıştı. Birde Hişam Efendinin Türkiyede Dergahı var mı? Geliyorsa Türkiye’ye veya Kıbrıs’a, ziyaret edebilir miyiz? Son olarak, şimdi denk geldi…Youtube’de Hişam Efendide Mehmet Efendi’den biat alıyo. Kafam iyice karıştı. Ne olur bi izahat buyurun…kafam iyice bulandı.

Translation:

As-salamu alaykum,

I just came across something as I was researching. There is Adnan Effendi. I think he is Hisham Effendi’s brother. He said that he is taking baya from Mehmet Effendi. Also, if it is possible can you send me the video of that sohbah by Hisham Effendi that you mentioned about (tariqah in hands of Shahi Mardan)? I am so confused. Also, does Hisham Effendi have a dargah in Turkey? If he comes to Turkey or Cyprus, can we visit him? Finally, just now I saw a video on Youtube where Hisham Effendi is also taking baya from Mehmet Efendi. I am throughly confused now! Please do elucidate on this. I’m in a perplexed state of mind.

Answer:

Wa `alaykum salam,

Confusion is normal upon the passing of great awliya, but as long as no dissension occurs it will help to purify the tariqah and the mureeds. Whichever of the three khalifas you connect to Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani through will take you to your goal, which is the baya of Mawlana Shaykh Nazim. Rabita, as we have mentioned many times, remains to Sultan al-Awliya Mawlana Shaykh Nazim. Each khalifa has his own way based on what was gifted to him by his master and, in the case of Mawlana Shaykh Muhammad Hisham Kabbani and Mawlana Shaykh Muhammad Adnan Kabbani their grand master Grandshaykh ‘Abdullah al-Fa’iz ad-Daghestani (q) as well. Shaykh Hisham took baya with Mawlana Shaykh Mehmet Effendi to show his support to him as a khalifa of Mawlana Shaykh Nazim as well as to give to him from his spiritual faiz. That is a subtle topic which cannot be explained online. In any case follow your heart you will be guided.

Taher Siddiqui

Translation:

Ve aleyküm selam,

Büyük bir evliyanın ahirete intikalinin ardından kafa karışıklığı yaşamak normaldir. Herhangi bir anlaşmazlık meydana gelmediği sürece bu, tarikatı ve müridleri arındırmada yardımcı olur. Üç halifeden hangi biri vasıtasıyla Mevlana Şeyh Nazım el-Hakkani’ye bağlanırsan, bu seni hedefe götürür. Hedeften maksat, Mevlana Şeyh Nazım’a biattır. Daha öncede defalarca belirttiğimiz gibi rabıta, Sultanu’l-Evliya Mevlana Şeyh Nazım’a yapılmaya devam edilir. Her halifenin, kendisine şeyhi tarafından (ve Mevlana Şeyh Muhammed Hişam Kabbani ve Mevlana Şeyh Muhammed Adnan Kabbani’nin durumunda ise ayrıca büyük şeyhleri Şeyh ‘Abdullah el-Fa’iz ed-Dağıstani Hazretleri tarafından) ihsan edilen manevi hediyelere dayalı kendine has yolu vardır. Şeyh Hişam, Mevlana Şeyh Mehmet Efendi’den Mevlana Şeyh Nazım’ın bir halifesi olarak ona desteğini göstermek için ve aynı zamanda ona kendi manevi feyzinden vermek için biat almıştır. Bu, internet üzerinden izah edilemez son derece ince bir konudur. Ne olursa olsun…kalbinin sesini dinle, yönlendirilirsin.

Taher Siddiqui

This entry was posted in Sufism (Tasawwuf) and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.